Praktische vaarinformatie Politie Alarm 112
Politie Niet spoed 0900 8844
Watertpolitie (Unit Rivieren West)078 6482888
Bakboord en stuurboord
Veiligheid aan boord
EHBO aan boord

Bakboord en stuurboord

Bakboord is de linkerzijde van het vaartuig, stuurboord de rechterzijde maar dan moet u wel aan boord van achteren naar voren kijken. Het rode navigatielicht zit aan bakboord en groene aan stuurboord. Een eenvoudig ezelsbruggetje is GRAS ofwel Groen Rechts Aan Stuurboord.

Op de wal of in het water staan of liggen vaak lichtboeien, tonnen of staken. Ook deze worden gekenmerkt door rode en groene boeien, tonnen of staken. Op het binnenwater (niet op zee) is afhankelijk van de richting die u vaart ten opzichte van de stroomrichting van het water welke kleur u aan bakboord of stuurboord heeft. Bij het maken van de regelgeving heeft men vastgesteld dat de stroomrichting vanaf de bron (van de rivier is vaak een berg) naar de zee of andere rivier of kanaal stroomt. Varend vanaf de bron naar bijvoorbeeld de zee liggen de rode boeien en tonnen in principe altijd aan uw rechterzijde en de groene aan uw linker zijde. Op kanalen en meren is de stroomrichting niet altijd duidelijk. Aan de hand van de boeien kunt u wel concluderen hoe de wetgever de stroomrichting ziet.

Aan boord kunt u ook van allerlij kenmerken gebruik om dit duidelijk te maken voor u en uw mede passagiers. Lijnen op een zeilboot kunt u een rode of groene kleur geven corresponderend met de zijde waar de lijnen zich horen te bevinden. Kleine boordjes of vlaggetjes voorzien van een rode of groene kleur kunt u in de kajuit monteren.

Als twee schepen elkaar recht ontmoeten op een kanaal of betond vaarwater houden beide schepen vaak stuurboord wal aan (rechtshouden zoals in het wegverkeer). Dit is op het binnenwater waar het Binnevaart Politie Regelement (BPR) geldt als regelgeving (nog) niet verplicht maar een goed gebruik. Op bochtige rivieren of bij een kruising of splitsing van vaarwater hoort men wel eens, via de marifoon, de vraag stuurboord/stuurboord. Dit wil zeggen dat beide schepen naar bakboord uitwijken. Ze passeren elkaar dus aan de stuurboord kant (ofwel ze varen links). Als u met een klein schip vaart kunt u het best zoveel mogelijk aan stuurboordswal (rechts) varen.

Veiligheid aan boord

Op het water is veiligheid een belangrijk aspect. Vaartuigen dienen aan bepaalde eisen te voldoen voor dat deze gebruikt mogen worden. Deze veiligheidseisen zijn voor Europa vastgelegd in speciale richtlijnen. Voor elk soort vaartuig en toepassing zijn er speciale veiligheidseisen. Voor de watersport zijn deze vastgelegd in de "Wet Pleziervaartuigen". Voor passagiersschepen is er de "Binnenschepenwet". Binnenkort worden deze wetten aangepast. Zoals het er nu naar uitziet zal de nieuwe wet eind 2008 van kracht worden. Het nieuwe wetboek waar alle eisen staan beschreven heet de "Binnenvaartwet". Een pleziervaartuig valt in de nieuwe wet onder de definitie binnenschip. Naast al deze wetten en regels bent u uiteindelijk degene die de mate van veiligheid aan boord bepaald. Hebt u bijvoorbeeld alle brandblussers op tijd gecontroleerd en laten keuren. Om enig inzicht te krijgen in de meest noodzakelijke veiligheidsmiddelen voor de watersport zijn ze ingedeeld in verschillende categorieŽn. Het is natuurlijk sterk afhankelijk met wat voor een schip u gaat varen en welke veiligheidsmiddelen bij u aan boord moeten zijn. Belangrijk is dat u en uw bemanning weten welke veiligheidsmiddelen aan boord zijn, waar ze zich bevinden en hoe er mee om te gaan. Het oefenen met deze veiligheidsmiddelen is beslist geen overdreven zaak.

Sta stil bij het feit dat een storing of calamiteit vaak niet op zich zelf staat. Door de vele regelgeving, richtlijnen en normen worden veel problemen voorkomen. De grootste risico's zitten in de complexe en meervoudige storingen. Deze komen zelden voor maar vormen vaak de grootste bedreiging voor onze veiligheid.

Veiligheidsmiddelen

Zie voor meer informatie Waterpolitie Vaar Wijzer 2007

.

EHBO aan boord

EHBO is niet iets waar u dagelijks bij stil staat.
Toch is het verstandig om regelmatig stil te staan en voor te bereiden op mogelijke ongevallen. Op het moment dat u hulp nodig heeft zijn de GSM telefoon en uw eventuele marifoon de belangrijkste hulpmiddelen.
Zorg dat uw belangrijkste telefoonnummers altijd op een vaste plaats te vinden zijn. Ook voor uw passagiers.

Als u een marifoon hebt, leer uw gasten en/of bemanning hoe de marifoon werkt. Leer ze omgaan met het roer, de gashandel en de motor en laat ze zien hoe je het zeil bergt. Vertel waar de brandblusser(s) staan, de zwemvesten liggen en de andere veiligheidmiddelen liggen.
Als schipper bent u verantwoordelijk voor schip en bemanning en daar valt u zelf ook onder.

EHBO koffer
De inhoud is een beetje afhankelijk van uw vaargebied en het aantal bemanningsleden. Een jacht wat een grote zeereis gaat maken heeft een andere inhoud nodig dan het motorkruiser of de sloep die de Vliet of Schie gaat bevaren. Ook uw huisarts kan u helpen bij uw keuze en voor meer informatie is het Oranje Kruis-boekje een praktisch hulpmiddel.

Inhoud Basisset

Verder kunt u de EHBO koffer aanvullen naar eigen inzicht en persoonlijke situatie. Aspirine of andere pijnstillers ,brandwondenzalf etc., kunnen wel eens handig zijn aan boord.