Manita Koop is sinds 1 januari 2010 directeur van het Projectbureau.
 

Water verbindt
´Als mensen op en rond het water recreëren, doen ze dat vrijwillig. Ze fietsen, wandelen, joggen of varen daar waar ze de omgeving als prettig ervaren. Het doel van de Vereniging Regio Water is dan ook om de recreatieve mogelijkheden in de Randstad te versterken en de gebruikswaarde, belevingswaarde en toekomstwaarde van de kwaliteit in op en om het vaarwater te optimaliseren.

Het water is niet alleen recreatief, ik zie het ook als een snoer dat de parels -de samenwerkende gemeenten, het bedrijfsleven en de hoogheemraadschappen- aaneen rijgt. Gezamenlijk stemmen ´deze parels´ water, stad en land nog beter op elkaar af.´

Directeur Projectbureau Manita Koop

9 december 2009, 4e Algemene Leden Vergadering te Den Haag
 
Opening van de 1e vuilwaterinnamepomp voor de regio Den Haag. (2e vlnr.) Wethouder Rabin Baldewsingh, Secretaris Astrid van Baalen en Voorzitter Ronald Vuijk
De leden

15 mei 2009, 3e Algemene Leden Vergadering te Vlaardingen
 
Vaartocht vanuit Vlaardingen door de prachtige Vlietlanden. Het kleine Groene Hart.
De leden

27 juni 2008, 1e Exemplaar van de Vaargids Zuid-Holland West aan ANWB uitgereikt
 

De eerste editie van de Vaargids Zuid-Holland West is op vrijdag 27 juni 2008 verschenen. Een rijk geïllustreerde gids voor vaartoeristen, met vier prachtige vaartochten door Zuid-Holland West en tips voor eet- en drinkgelegenheden langs het water. Gecombineerd met praktische gegevens, zoals aanlegplaatsen, brughoogtes en lokale vaarregels en handige adressen voor motorreparaties, watersportadressen en nautische kaarten.

De 185 pagina’s zijn rijkelijk voorzien van kleurenillustraties en originele foto’s van het leven op en langs het water. De onderhoudende gids verhaalt over de geschiedenis en anekdotes van plekken en plaatsen op de route en verwijst naar de vele bezienswaardigheden vanaf het water.

Vlnr. in de sloep Dhr. K. Droogers ANWB, Secretaris Mevr. T. Zwartepoorte en Directeur Projectbureau Mevr. M.H. Welle Donker

Vlnr. op de wal Dhr. G. Massom Prov. ZH, leden Projectbureau Mevr. J. Zeer, Dhr. R. Jense en Dhr. B. Carpentier Alting

De gids bevat vier verschillende vaartochten door west Zuid-Holland, natuurlijk met handige vaarkaarten:
- Katwijk-Leiden-Den Haag(8 uur, 42 km)
- Maassluis-Rotterdam-Dordrecht (8 uur, 63 km)
- Vlaardingen-Midden-Delfland-Delft(6 uur, 35 km)
- Hollandse IJssel(6 uur, 48 km)
De gids kost € 16,95, inclusief vaarkaart. Auteur: Dick Baaij, ISBN: 9789080546196 De Vaargids is verkrijgbaar via boekhandels en watersportwinkels.
De Vaargids Zuid-Holland West kwam tot stand door een bijdrage van de Vereniging Regio Water.

14 mei 2008, Oprichting Vereniging Regionaal Samenwerkingsverband Water-Stad-Land te Delft
 
Vlnr. Penningmeester Dhr. M. Siljee (Wethouder te Schiedam), Secretaris Mevr. T. Zwartepoorte (Wethouder te Leidschendam-Voorburg), Voorzitter Dhr. R. Vuijk (Wethouder te Delft), Dagvoorzitter Dhr. A. Rodenburg (Burgermeester Midden-Delfland), Notaris Dhr. Mr. T. Dröge van Westvest Notarissen en Directeur Projectbureau Mevr. M.H. Welle Donker
1e rij, van links naar rechts: M. Rosendal (Hoogheemraadschap van Rijnland), B. Carpentier Alting (deelnemer Projectbureau), R. Vuijk (Voorzitter Vereniging Regio Water, wethouder Delft), H. Welle Donker (Directeur Projectbureau voor de Vereniging Regio Water), T. Zwartepoorte (Secretaris Vereniging Regio Water, wethouder Leidschendam-Voorburg) A. Roodenburg (Burgemeester Midden-Delfland en Dagvoorzitter oprichtingsbijeenkomst 14 mei 2008), 2e rij: E. van Putten (Leidschendam-Voorburg),W. van Putten (Rijswijk), R.Waterman (Wnd.Directeur Projectbureau), A. de Lange (Katwijk), M. Siljee (Penningmeester Ver. Regio Water, wethouder Schiedam), J. Oldenhof (Voorschoten), 3e rij: R. Jense (advies infra-structuur Projectbureau), mevrouw C. St. John (Rijswijk), C. Gonsalves (Delfshaven), B. Jacobs (Den Haag), 4e rij: D. van Dongen (Overschie), R. v. d. Werf (Delft), M. Kouwenhoven (Vlaardingen), mevrouw J. Zeer (nautisch advies Projectbureau, Havenmeester Delft), M. Rens (Midden-Delfland).

21 juni 2007, 1e Plenaire bijeenkomst, uitwerken Intententieverklaring en lancering www.waterwegwijzer.nl
 

Onderwerp: Plenaire bijeenkomst Regionaal Samenwerkingsverband Water-Stad-Land en Lancering van de website www.waterwegwijzer.nl

Het Regionaal Samenwerkingsverband Water-Stad-Land nodigt u uit om aanwezig te zijn bij de lancering van de website 'de Waterwegwijzer'. Op 21 juni 2007 om 11.55 uur lanceert de Romeinse veldheer Corbulo de nieuwe website in de Raadszaal van het Stadhuis, Stadhuisplein 1 te Leiden. Vanaf dat moment is de website 'in de lucht'.

De digitale brug tussen water-stad-land
Het Samenwerkingsverband heeft een website laten ontwikkelen die de brug slaat tussen het water, stad en land in westelijk Zuid-Holland: www.waterwegwijzer.nl. De website biedt de inwoner, de bezoeker en de (water)recreant in één oogopslag alle relevante recreatieve informatie. Denk aan fietsroutes, wandelroutes en vaarroutes naar keuze op de geografische kaart. Denk ook aan de bakker -voor de verse croissant- waar je langs vaart, wandelt, fietst of het café voor het kopje cappuccino. Ook bootverhuur, de restaurants aan het water, de evenementen en bezienswaardigheden in de naburige gemeenten toont de website op de geografische kaart en in het menu. De WaterWegWijzer bevat daarnaast ook alle benodigde nautische informatie. Bijvoorbeeld de jachthavens, aanlegplaatsen voor grote en kleine schepen, de openingstijden van de bruggen èn de eventuele stremmingen.

Hoe het begon
Naar aanleiding van een nieuw provinciaal toeristisch beleid: Agenda Vrijetijd 2006- 2010, wil de provincie Zuid-Holland o.a. het prachtige vaarwater tussen Leiden en Rotterdam (de Vliet, de Schie en het Westland) optimaliseren voor toeristische doeleinden en de centra van de cultuurhistorische steden beter bereikbaar maken via de vaarverbinding. In de omgeving van de vaarverbinding wil de provincie een koppeling leggen met de wandelinfrastructuur en de groengebieden. Vertegenwoordigers van de overheid en het bedrijfsleven, de Regiegroep, namen het initiatief voor een Regionaal Samenwerkingsverband Water-Stad-Land. Zij hebben zich als doel gesteld om het economisch potentieel te benutten van de vaarweg en de belemmeringen daarbij op te heffen, samen met de bestuurders van de gemeenten en hoogheemraadschappen, liggend aan de vaarroute. Op 27 januari 2006 vond in Delft dan ook de startbijeenkomst plaats van het Samenwerkingsverband. De deelnemers, waaronder bestuurders van de gemeenten, verkenden daarbij de mogelijkheden van watertoerisme/recreatie in westelijk Zuid-Holland en spraken de intentie uit hiervoor een samenwerkingsverband aan te gaan. Zij stellen zich tot doel een strategie Waterrecreatie op de stellen en een bijdrage te leveren aan het realiseren van een adequate infrastructuur om het toeristisch-recreatief gebruik van de waterwegen en de aanliggende gebieden te optimaliseren. Ook ontwikkelt het Samenwerkingsverband een gezamenlijk promotie- en marketingbeleid voor de waterrecreatie met het accent op de wisselwerking tussen water - stad - land.

Voor en door
Niemand kent westelijk Zuid-Holland beter dan de inwoners van Leiden, Voorschoten, Leidschendam-Voorburg, Den Haag, Rijswijk, Delft, Westland, Midden Delfland, Schiedam, Overschie, Delfshaven, Rotterdam en Vlaardingen. Het Samenwerkingsverband nodigt de inwoners dan ook uit om vaar-, fiets-, wandelroutes èn de bijbehorende beziens- en wetenswaardigheden die zij leuk, lekker, gezellig vinden, aan te leveren voor de website, via www.waterwegwijzer.nl

Programma 21 juni
Op 21 juni vindt vanaf 9.15 uur de eerste plenaire bijeenkomst plaats van het Regionaal Samenwerkingsverband. De Regiegroep, de bestuurders van de dertien gemeenten en de twee hoogheemraadschappen uit het gebied komen bij elkaar voor de terugblik, een vaststellen van de huidige stand van zaken en de vooruitblik hoe de gestelde doelstellingen verder vorm kunnen krijgen.

Romeinse veldheer geeft zijn zegen
De Romeinen zagen aan het begin van onze jaartelling al de noodzaak van een goede infrastructuur over land en over water. In 47 na Christus sloeg Romeins veldheer Corbulo een brug tussen de Maas- en de Rijndelta door zijn manschappen het kanaal van Corbulo te laten graven. In hetzelfde gebied verbindt het water anno 2007 de dertien gemeenten. Corbulo is dan ook de uitgelezen persoon 'zijn zegen te geven' aan de nieuwe website.

  • 11.55- 12.00 uur Opening van het gebruikersdeel van de website www.waterwegwijzer.nl met Corbulo, in het bijzijn van de pers
  • 12.00 - 13.00 uur Lunch en Vaartocht door Leidse Grachten met de Regiegroep van het Regionaal Samenwerkingsverband, de bestuurders en de pers

Voor meer informatie over dit persbericht kunt u contact opnemen met:

Directeur Mevr. Henriëtte Welle Donker,
namens het Regionaal Samenwerkingsverband Water-Stad-Land, e-mail: dir.project@waterwegwijzer.nl
Hollandia netwerkborrel
 

Samenwerking is het sleutelwoord
'Als regiegroep, willen wij graag partijen verbinden, gebruikers van het water, overheden en bedrijfsleven'

Leiden, 28 februari 2007
Kerkgangers, pilgrims, beroemde wetenschappers, vorsten en vorstinnen en gewone burgers hebben hun voetstappen al liggen in de 15e eeuwse Pieterskerk te Leiden. Op 28 februari jl. zijn daar de eerste stappen van een veelbelovende jongeling aan toegevoegd: de WaterWegWijzer. Deze website gaat alle waterrecreanten in Zuid-Holland voorzien van de voor hen relevantie informatie over het water, de steden en het land eromheen. Wat velen namelijk nog niet weten is dat Zuid-Holland dè waterprovincie van Nederland is (met meer water en vaarwegen dan Friesland!). Het water tussen Leiden en Rotterdam met het omliggende stedelijk en landschappelijk gebied heeft een enorm potentieel in zich voor de (water)recreant. In de Pieterskerk, tijdens de Hollandia Netwerkborrel, georganiseerd door het Zuid-Hollands Bureau voor Toerisme, werden de ondernemers en ambtenaren uit de toeristisch-recreatieve branche uitgenodigd om deel te nemen aan het Regionaal Samenwerkingsverband Water-Stad-Land. Leden van het dagelijks bestuur (de Regiegroep) van het Samenwerkingsverband presenteerden niet alleen de WaterWegWijzer. Zij weten dat het ijzer gesmeed dient te worden als het heet is en benadrukten de toeristisch-recreatieve mogelijkheden van de Vliet, dat eeuwenoude vaarwater tussen Leiden en Delft, de Delftse Schie, tussen Delft en Rotterdam en tenslotte de Westlandroute. Het Samenwerkingsverband focust zich de komende tijd eerst op deze waterverbindingen. Het enthousiasme over dit samenwerkingsinitiatief was groot tijdens de Hollandia Netwerkborrel. Zowel ambtenaren van o.a. de ZHBT als ondernemers reageerden positief en betrokken. Wat voor de Regiegroep een reden was om hen uit te nodigen in het Meisjeshuis te Delft, op 6 maart. Tussen 14.00 en 16.00 uur wordt daar namelijk de volgende stap gezet: drie werkgroepen worden samengesteld: Strategische allianties, Recreatieve -toeristische infrastructuur en Promotie en marketing.