Disclaimer WaterWegWijzer.nl

Hoewel deze site zeer zorgvuldig is samengesteld, sluit de waterwegwijzer.nl iedere aansprakelijkheid uit voor onjuistheden, onvolledigheden en eventuele gevolgen van het handelen op grond van informatie die op of via deze site beschikbaar is. De gebruiker van de site wordt met nadruk aangeraden deze informatie niet ge´soleerd te gebruiken maar af te gaan op zijn/haar kennis en ervaring en de te gebruiken informatie te controleren.

Waterwegwijzer.nl bevat links naar externe websites. Waterwegwijzer.nl is niet aansprakelijk voor en heeft geen controle over de inhoud van die websites. Waterwegwijzer.nl vrijwaart zich van alle juridische consequenties. De redactie van Waterwegwijzer.nl houdt de eindverantwoordelijkheid over de teksten op de website.

Privacy
Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) 2018
WaterWegWijzer.nl gebruikt geen cookies of andere technische hulpmiddelen om uw (persoons)gegevens vast te leggen of te traceren.
Stuurt u ons een email dan wordt deze alleen gebruikt ter beantwoording van uw bericht. Wij verwerken verder geen (persoons)gegevens van u.

Copyright
Verveelvoudiging voor eigen gebruik of intern gebruik is toegestaan. Voor externe publicaties is bronvermelding verplicht.